Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
Voorwaarden
Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden vermeld. Deze zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking op onze website of artikelen, stuur dan een e-mail naar info@deurmat-direct.nl
 
Algemeen
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Deurmat-direct.nl  kamer van koophandelnummer 08214072 Op alle overeenkomsten gesloten met Deurmat-direct.nl is Nederlands Recht van toepassing.
 
Prijs
 
Alle prijzen zijn in euro’s vermeld, exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 
Betalen
 
Na bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, inclusief de verzendkosten. De betaling dient vooraf plaats te vinden.
De betalingsmogelijkheden zijn:
•  Overschrijving via de bank/giro op nummer : 14.10.31.247  t.n.v. Deurmat-direct.nl o.v.v. ordernummer en naam.
•iDEAL
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn.
 
Verzendkosten
 
De artikelen worden verzonden via TNT post / UPS. De verzendkosten zijn per bestelling vastgesteld op € 8,95 . Deurmat-direct.nl is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. Echter, verzenden is in alle gevallen voor risico van de koper. Mochten artikelen zonder verzendkosten verstuurd zijn, dan zullen bij retournering van goederen, deze kosten van Eur 8,95 alsnog in mindering gebracht worden op de terugbetaling.
 
Annulering
 
U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Annuleren doet u via info@deurmat-direct.nl. Als u de geannuleerde bestelling reeds betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug.
 
Retourrecht
 
Als het bestelde niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 7 dagen na ontvangst retour zenden. U moet het artikel eerst als retour aanmelden via  info@deurmat-direct.nl Deurmat-direct.nl zal de retourzending bevestigen, waarna u het artikel kunt terugsturen. Alle retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het retour te sturen artikel dient in originele staat, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Het door u betaald bedrag, exclusief de verzendkosten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden terug betaald. Retourrecht is niet van toepassing op klant specifieke afmetingen, deze kunnen niet retour gestuurd worden.
 
Persoonsgegevens
 
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Deurmat-direct.nl opgeslagen om de bestelling verwerken. Daarnaast gebruikt Deurmat-direct.nl uw gegevens voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld van het versturen van mailings. Uiteraard hanteert Deurmat-direct.nl bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
 
Aansprakelijkheid
 
Deurmat-direct.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van Deurmat-direct.nl is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
 
Geschillen
 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Deurmat-direct.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
 
Wijzigingsrecht
 
Deurmat-direct.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Mocht het artikel onverwijld niet op voorraad zijn dan behouden wij ons het recht voor dit artikel door een gelijkwaardig product te vervangen.
 
Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Deurmat-direct.nl.